پرداخت کالا و خدمات

  1. صفحه نخست
  2. پرداخت کالا و خدمات

حواله ارزی وجهی است که شما می خواهید آن را برای یک نفر دیگر در هر کجای دنیا بفرستید. امروزه انواع حواله های ارزی شکل گرفته اند که استفاده از آن ها کار چندان سختی به نظر نمی رسد. این در حالی است که در گذشته مجبور بودیم برای مبادله به یک سیستم بانکی مراجعه کنیم.